Skip to main content

Persoonsgegevens die worden verwerkt
De meiden van Versier kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van De meiden van Versier, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan De meiden van Versier verstrekt. De meiden van Versier kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Waarom De meiden van Versier gegevens nodig heeft 
De meiden van Versier verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan De meiden van Versier uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang De meiden van Versier gegevens bewaart 
De meiden van Versier bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen 
De meiden van Versier verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek 
Op de website van De meiden van Versier worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De meiden van Versier gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar hello@demeidenvanversier.nl. De meiden van Versier zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen 
De meiden van Versier neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De meiden van Versier verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met De meiden van Versier op via hello@demeidenvanversier.nl.


Droom jij weg bij prachtige foto’s op Pinterest maar heb je geen idee hoe je een mooi plaatje kunt neerzetten? En geef je liever de gehele styling van jouw dag of feest uit handen? Dan ben je bij De meiden van versier aan het goede adres!